หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ โดยสำนักงาน กสทช. เขต ๓๓ (พิษณุโลก) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :18/09/2561
สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ โดยสำนักงาน กสทช. เขต ๓๓ (พิษณุโลก) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุสื่อสารและเฝ้าระวังสาธารณภัย ณ โรงแรมสีหราช อ. เมืองจ. อุตรดิตถ์
          โดยอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ วิทยุสมัครเล่น ซีบี ๒๔๕ อาสาสมัครกู้ภัยฯ รวมจำนวน ๓๐๖ คน ในภาคทฤษฎี ได้รับเกียรติวิทยากรจาก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตพิษณุโลก, สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ และ ภภ. เขต ๓๓ ร่วมบรรยายฯ สำหรับภาคปฏิบัติได้ทำการซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ฝนตกหนักดินโคลนถล่ม มีการใช้ความถี่ในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ เช่นความถี่ ๑๔๕.๐๐๐, ๑๖๑.๒๐๐, ๑๖๑.๒๒๕  MHz  การซ้อมสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดังกล่าวมีความประทับใจได้รับความรู้และทักษะ อยากให้มีการจัดฯ ในปีต่อไปอีก

01-(2).jpg

02-(1).jpg

03-(1).jpg

04-(1).jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg
08.jpg

 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 พิษณุโลก

ที่อยู่ : 190 ม. 7 บ้านคุ้งหม้อ ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_pl@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN Long: 100.271843 ํE  หรือ Lat : 16°54′10.36″  ํN Long: 100°16′18.63″ ํE 

         >> คลิกเพื่อนำทาง <<