หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง (28 กรก
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :04/08/2558
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง (28 กรกฎาคม 2558)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก โดยมีนายฉลาด  อาสายุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และยา ให้กับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในเขตพื้นที่ จ. นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี และ จ. ชัยนาท จำนวน 240 ราย ได้รับเกียรติจาก นางสาวมณีรัตน์  กำจรกิจการ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการ 1, ร้อยเอกเสรี ทองคู่ ผู้แทนจากกองทัพภาคที่ ๓ และเภสัชกร สัญชัย  ใบไพศาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในวันดังกล่าว ณ ห้องทับทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

01-ปก-(3).jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 พิษณุโลก

ที่อยู่ : 190 ม. 7 บ้านคุ้งหม้อ ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_pl@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN Long: 100.271843 ํE  หรือ Lat : 16°54′10.36″  ํN Long: 100°16′18.63″ ํE 

         >> คลิกเพื่อนำทาง <<