หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุสื่อสารฯ ปี 2558
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :31/10/2557
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุสื่อสารฯ ปี 2558
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2558 สำนักงาน กสทช.ภาค 3 โดยสำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงาน ปภ. จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุสื่อสาร และเฝ้าระวังสาธารณภัย ปี 2558 ให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป้องกัน ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข โรงพยาบาล     พนักงานวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัครกู้ภัยฯ รวมประมาณ 175 คน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง และมีอุปสรรคในการสื่อสาร   ณ ห้องประชุมลีลาวดี สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด  อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมีนายวัฒนะ  กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม นายฉลาด  อาสายุทธ์ อภภ. 3 กล่าวรายงานการฝึกอบรม และนายพยุง  คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ กล่าวต้อนรับ  มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ประกาศ และระเบียบการใช้ความถี่กลางกรณีเกิดภัยพิบัติ พร้อมฝึกปฏิบัติทดสอบการใช้วิทยุสื่อสารโดยการบูรณาการเครือข่ายวิทยุต่างๆ ให้มีการสั่งการโดยใช้ความถี่กลาง ผลการทดสอบสามารถติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ  

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<