หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก มอบสนามเด็กเล่น BBL ให้แก่โรงเรียนวัดสระโคล่ (27 กรกฎาคม 2558)
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :03/08/2558
สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก มอบสนามเด็กเล่น BBL ให้แก่โรงเรียนวัดสระโคล่ (27 กรกฎาคม 2558)

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:00 น. นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 10 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนางสาวรุ้งตะวัน จินดาวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และพนักงานสำนักงาน กสทช. ภาค 3
ได้มอบสนามเด็กเล่นพัฒนาสมองเด็กนักเรียน โดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-based Learning: BBL) ภายใต้โครงการจัดทำกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (CSR) ตามนโยบายของสำนักงาน กสทช. ให้แก่โรงเรียนวัดสระโคล่ ต. หัวรอ อ. เมือง จ. พิษณุโลก โดยนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  และนายประจบ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระโคล่ เป็นผู้รับมอบสนามเด็กเล่นดังกล่าว โดยมี อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครู นักเรียนร่วมในพิธีมอบสนามเด็กเล่น และให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน กสทช. 
     การสร้างสนามเด็กเล่นดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเด็กนักเรียน ในด้านสุขภาพและจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัย เพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการเล่น โดยอาศัยกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ความคิด การเรียนรู้ ความฉลาด พฤติกรรม และบุคลิกภาพ รวมทั้งเสริมสร้างสมาธิให้แก่เด็กๆ

01-ปก-(6).jpg

02-(1).jpg

03-(1).JPG

04-(1).jpg

05-(1).jpg

06-(1).jpg

07-(1).jpg
 

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<