หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันจันทร์ที่ 17 ก.พ. 2563 นายณภัทร วินิจฉัยกุล ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกา
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :03/03/2563
วันจันทร์ที่ 17 ก.พ. 2563 นายณภัทร วินิจฉัยกุล ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กตป.) เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช. เขต 33
วันจันทร์ที่ 17 ก.พ. 2563 นายณภัทร วินิจฉัยกุล ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กตป.) เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช. เขต 33 เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน รับฟังภารกิจและปัญหาการปฎิบัติงานของสำนักงาน กสทช.เขต 33 โดยมีนายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 33 พร้อมด้วยพนักงานฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปฯ ในการนี้ ประธาน กตป. ได้ให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

01-(1).jpg

02.jpg

03.jpg

และวันอังคารที่ 18 ก.พ. 2563 ร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคเหนือ (พิษณุโลก) ด้านกิจการกระจายเสียง ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ ห้องราชาวดี เปิดการประชุมโดยประธาน กตป. มีผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก นักจัดรายการ นักวิชาการ นักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 192 คน
สำหรับสำนักงาน กสทช. เขต 33 ได้นำเครื่องมือตรวจวัดความถี่วิทยุ และเครื่องบันทึกเนื้อหารายการ มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ทราบถึงภารกิจของสำนักงาน กสทช.เขต 33  ด้วย

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<