หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน ของ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของ กสทช.
         สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำผลการประเมินสู่การพัฒนาสื่อโทรทัศน์ ณ โรงแรม The imperial hotel convention centre จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กตป.เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ
        สำนักงาน กสทช. เขต 33 ได้นำเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องวิเคราะห์แถบคลื่นความถี่ SPECTRUM ANALYZER  เครื่องรับวิทยุคมนาคม PR 100  เครื่องมือวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า EMF ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานสำนักงาน กสทช. เขต 33 ในการประชุมครั้งนี้ด้วย
       ทั้งนี้ การจัดงานได้มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า วัดอุณหภูมิ ล้างเจลแอลกอฮอล์ ทุกคนที่ร่วมประชุม โดยจังหวัดพิษณุโลก ยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง สามารถจัดประชุมได้ ผลการจัดประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 33 พร้อมด้วยพนักงานสำนักงาน กสทช.เขต 33 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีฯ 
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 33 พร้อมด้วยพนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร, วางพวงมาลา และถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ. พิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ
วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2563 สำนักงาน กสทช.เขต 33 ตรวจสอบสัญญาณความถี่วิทยุคมนาคมในการสอบของสำนักงาน ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2563 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตามที่สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือมายังสำนักงาน กสทช.
สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้นำรถยนต์ตรวจสอบหาทิศวิทยุ (Mobile DF) และติดตั้งเครื่องมือและสายอากาศ ณ อาคารศูนย์อำนวยการสอบ โดยมีผู้มีสิทธิสอบกว่า 35,000 คน

แผนปรับเปลี่ยนคลื่นในย่านความถี่ 700 MHz ภาคเหนือตอนล่าง ของทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 


ภายหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงความถี่แล้ว จะทำให้ประชาชนไม่สามารถรับชมทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ครบทุกช่องตามเดิม    ประชาชนทุกท่านสามารถปรับจูนกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือทีวีที่มีภาครับสัญญาณทีวีดิจิตอลใหม่  ช่องรายการต่างๆ จะสามารถดูได้ตามปกติ ครับ

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://700.nbtc.go.th/
และ Call Center สำนักงาน กสทช. 020700700  ครับ


 

สำนักงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) จะให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) จะให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ร่วมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นเพชรบูรณ์ (HS6AB) บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ได้แก่
  • วิทยุสมัครเล่น (AR) 
  • วิทยุความถี่ประชาชน (CB)
  • กิจการค้าเพื่อการพาณิชย์ (ใบอนุญาตค้า/ซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม)
  • รับขึ้นทะเบียนโดรน
  • ปรับปรุงข้อมูลหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง
  • กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 70 ใบอนุญาต (จำหน่าย, มีไว้เพื่อจำหน่าย, มีไว้เพื่อติดตั้ง)
 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารพุฒนภา โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 08 1727 3138

132561-(1).jpg
สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ร่วมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นเพชรบูรณ์ (HS6AB)บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ได้แก่
     - วิทยุสมัครเล่น (AR) 
     - วิทยุความถี่ประชาชน (CB)
     - กิจการค้าเพื่อการพาณิชย์ (ใบอนุญาตค้า/ซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม)
     - รับขึ้นทะเบียนโดรน
     - ปรับปรุงข้อมูลหนังสืออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
     - กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 70 ใบอนุญาต (จำหน่าย, มีไว้เพื่อจำหน่าย, มีไว้เพื่อติดตั้ง)

ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ โรงเรียนหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 08 1727 3138
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19  สำนักงาน กสทช. เขต 33
กำหนดจะเปิดให้บริการออกใบอนุญาต ณ ที่ทำการ
เฉพาะ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี (0830 – 1630 น.)
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้สามารถขอรับบริการผ่านระบบไปรษณีย์ และ E-mail ได้ตามปกติ (4Do)
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 พิษณุโลก

ที่อยู่ : 190 ม. 7 บ้านคุ้งหม้อ ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_pl@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN Long: 100.271843 ํE  หรือ Lat : 16°54′10.36″  ํN Long: 100°16′18.63″ ํE 

         >> คลิกเพื่อนำทาง <<