หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กสทช.เขต 33 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 33 พร้อมด้วยพนักงานฯ และบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร, วางพวงมาลา และถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ. พิษณุโลก
สำนักงาน กสทช.เขต 33 ร่วมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารดังนี้                                  
1.วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 33 พร้อมด้วยพนักงาน สำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ บริเวณตลาดเส้นทางถนนเจษฎาบดินทร์ แยกศูนย์จราจรเก่าถึงแยกพิณธณา ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีนายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ กล่าวรายงาน และนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดงาน 
2. วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอนก น่วมนวล วก.ก2 และนายณัฐพงศ์ นิลสนิท บุคคลช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.ได้รับมอบหมายจาก ผภภ.เขต 33 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ " ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชลทิศ สุขหอม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเปิดงาน 
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและบริการแก่สาธารณะทั้งในส่วนของโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ยังมีสายและอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานอยู่บนเสาไฟฟ้าทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมครั้งนี้การไฟฟ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมกว่า 15 บริษัท ร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพิษณุโลกการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย
     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้มอบน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 
    วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 33 พร้อมด้วยพนักงาน สำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ลานน้ำพุสวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิษณุโลก (แยกเรือนแพ) 
สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้สำรวจสถานการณ์ระบบสื่อสารพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ 20 ส.ค. 62 สำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมกับสำนักงาน กสทช.ภาค 3 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติประจำปี 2562 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผภภ.เขต 33 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 138 คน ประกอบด้วยพนักงานสำนักงาน กสทช. สำนักงาน ปภ., ท้องถิ่นจังหวัด, นักวิทยุสมัครเล่น, CB, อาสาสมัครกู้ภัย, ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัย ปภ.วิทยาเขตพิษณุโลก, สำนักงาน กสทช.ภาค 3,สำนักงาน กสทช.เขต 33 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับภัยและแนวทางเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และการบริหารจัดการภัยพิบัติและการประสานงานข่ายสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายระเบียบสำนักงาน กสทช. ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการประสานงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ การใช้ประโยชน์และอุปกรณ์ในยุค 4.0 กับการแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างสร้างสรรค์ 
     ในการซ้อมปฏิบัติ ได้สมมุติสถานะการณ์ดินโคลนถล่มที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มโดยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงได้ตัดรายการเพื่อแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ VR  CB  และกู้ภัย ได้สมมุติให้ร่วมเข้าพื้นที่และแจ้งเหตุโดยใช้ความถี่กลางที่ สำนักงาน กสทช. จัดสรรในการแจ้งเหตุ สำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคมได้ให้เขียนผังการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาของโครงข่ายให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ การจัดโครงการฯ สำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) จะให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ร่วมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นอุตรดิตถ์ (HS5AU) บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ได้แก่
  • วิทยุสมัครเล่น (AR) 
  • วิทยุความถี่ประชาชน (CB)
  • กิจการค้าเพื่อการพาณิชย์ (ใบอนุญาตค้า/ซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม)
  • รับขึ้นทะเบียนโดรน
  • ปรับปรุงข้อมูลหนังสืออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
  • กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 70 ใบอนุญาต (จำหน่าย, มีไว้เพื่อจำหน่าย, มีไว้เพื่อติดตั้ง)
 ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ ที่ทำการชุมชนเจษฎาบดินทร์ ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 08 1293 6309, 08 1042 8084, 06 1295 9293
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 สำนักงาน กสทช.เขต 33 ตรวจสอบสัญญาณความถี่วิทยุคมนาคมในการสอบของสำนักงาน ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตามที่สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือสำนักงาน กสทช.
   สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้นำรถยนต์ตรวจสอบหาทิศวิทยุ  (Mobile DF) จำนวน 1 คัน และนำรถยนต์ตู้ ใส่เครื่องมือตรวจสอบความถี่วิทยุ ขับวนรอบๆ ไปยังสนามสอบต่างๆ รวมทั้งได้ติดตั้งเครื่องมือและสายอากาศ ณ อาคารศูนย์อำนวยการสอบ โดยมีผู้มีสิทธิสอบกว่า 30,000 คน

     วันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 สำนักงาน กสทช.เขต 33 ร่วมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562  ณ. หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  จ.พิษณุโลก โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พลเอกวัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกฯ ห้วงการฝึกภาคสนาม กรมการสรรพกำลังกลาโหม ร่วมกับส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนผนึกกำลัง และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ โดยการฝึกการระดมสรรพกำลังในรูปแบบการฝึกภาคสนาม (FTX)  เป็นการฝึกการปฏิบัติการตามขั้นตอนระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและต้องมีการระดมทรัพยากรจากทั้ง กองทัพ ส่วนราชการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยมีกิจกรรมการฝึกครอบคลุมการระดมทรัพยากรทั้ง 10 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านกำลังคน 2.ด้านอาหาร 3.ด้านน้ำ 4.ด้านการคมนาคม 5.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7.ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 8.ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน 9.ด้านการประชาสัมพันธ์ 10.ด้านอำนวยความสะดวกและอื่นๆ ภายใต้โจทย์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน
       โดยสำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้นำรถยนต์ตรวจสอบหาทิศวิทยุ (DF Mobile) พร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารข่ายราชการ พร้อมประสานงานกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก และชมรมคนรักพิษณุโลก (CB245 MHz) เพื่อติดตั้งข่ายสื่อสารในการประสานงานในกิจการต่างๆ ผลการร่วมฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 33 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น คนละต้นปีละต้น ณ สำนักงาน กสทช.เขต 33 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างบรรยากาศให้สำนักงานฯ น่าอยู่น่าทำงาน
|< < 1 2 3 4 >
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 พิษณุโลก

ที่อยู่ : 190 ม. 7 บ้านคุ้งหม้อ ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
email : mtr_pl@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877 Long: 100.271843   Lat : 16°54′10.36″ N Long: 100°16′18.63″ E 

         >> คลิกเพื่อนำทาง <<