หน้าแรก  >  ติดต่อเรา

 

ติดต่อเรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
                 เขต 10  พิษณุโลก

ที่ตั้ง        : 190 ม.7 ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

การติดต่อ
          email      :
mtr_pl@nbtc.go.th
          โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2
          โทรสาร   : 0 5524 5150
          ไปรษณีย์ : สำนักงาน กสทช. เขต 10 (พิษณุโลก)
                           ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000


พิกัดที่ตั้งLat :   16.902877
                           16°54′10.36″N
                 Long: 100.271843
                           100°16′18.63″E 

แผนที่มุมกว้าง / มุมแคบ สำนักงาน สกทช. เขต 10 พิษณุโลก

 NBTC10-MAP-tile.jpg

 

 

 Security code
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 พิษณุโลก

ที่อยู่ : 190 ม. 7 บ้านคุ้งหม้อ ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_pl@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN Long: 100.271843 ํE  หรือ Lat : 16°54′10.36″  ํN Long: 100°16′18.63″ ํE 

         >> คลิกเพื่อนำทาง <<