หน้าแรก  >  ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
                 เขต 33  

ที่ตั้ง        : 190 ม.7 ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

การติดต่อ

          email      : mtr_33@nbtc.go.th

          โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2
          โทรสาร   : 0 5524 5150

 

          โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

               งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4632
               งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4633 

          ไปรษณีย์ : สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)
                           ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000


พิกัดที่ตั้งLat :   16.902877
                           16°54′10.36″N
                 Long: 100.271843
                           100°16′18.63″E 

แผนที่มุมกว้าง / มุมแคบ สำนักงาน สกทช. เขต 33 

 NBTC10-MAP-tile.jpg

 

 

 Security code
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<