หน้าแรก  >  ติดต่อเรา

 

ติดต่อเรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
                 เขต 33  

ที่ตั้ง        : 190 ม.7 ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

การติดต่อ

          email      : [email protected]

          โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2
          โทรสาร   : 0 5524 5150

 

          โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

               งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
               งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 

          ไปรษณีย์ : สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)
                           ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000


พิกัดที่ตั้งLat :   16.902877
                           16°54′10.36″N
                 Long: 100.271843
                           100°16′18.63″E 

แผนที่มุมกว้าง / มุมแคบ สำนักงาน สกทช. เขต 33 

 NBTC10-MAP-tile.jpg

 

 

 Security code
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : [email protected] โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<