🍭✨ “ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆ ปี 8 ตอน ไซเบอร์แลนด์ดินแดนรอบรู้ สู้โลกออนไลน์” 🍭🎈
 โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดงาน และนายศักดิ์ศรี ว่องไว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 33 เป็นผู้กล่าวรายงาน
      วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Think Tank Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง “มุมมองท้องถิ่น : โอกาสกับความท้าทายในยุคสื่อหลอมรวม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
📻 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
📻 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
📻 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
📻 วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 33 ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
🚲 สำนักงาน กสทช. เขต 33  ตรวจสอบการใช้งานความถี่ ในการอำนวยการและประสานงานการจัดการแข่งขันจักรยานนานาชาติ L'ETAPE PHITSANULOK BY TOUR DE FRANCE 2022 
📶 สำนักงาน กสทช. เขต 33 ได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันการรบกวนข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย วันที่ 27 ตุลาคม 25655
📶 “โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ SYNTHESIZER” พร้อมจำลองสถานการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมฯได้ฝึกการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในการติดต่อสื่อสาร
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<