วันจันทร์ที่ 17 ก.พ.2563 นายณภัทร วินิจฉัยกุล ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กตป.) เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช. เขต 33 เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน รับฟังภารกิจและปัญหาการปฎิบัติงานของสำนักงาน กสทช.เขต 33 และวันอังคารที่ 18 ก.พ. 2563 ร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคเหนือ (พิษณุโลก) ด้านกิจการกระจายเสียง ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ ห้องราชาวดี 
 
สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ภายใต้ชื่อ "กสทช. ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆ"  ปี 7 ตอน มิติ 5G ทะลุจักรวาล 

สำนักงาน กสทช.เขต 10 (พิษณุโลก) ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด และอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก

 

ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 " กสทช. ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนู " ตอน เด็กไทย...รู้ทันโลกออนไลน์ ก้าวสู่ยุค 5G
สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  เวลา 09.00 – 12.00 น.  สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลกจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2558 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลกจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2557 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก

สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก ภายใต้ชื่อ "กสทช. ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนูๆ"

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. สำนักงาน กสทช.เขต ๑๐ (พิษณุโลก) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๙ พิษณุโลก (ปภ.เขต ๙)
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม "สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยกับสำนักงาน กสทช." ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 และปีที่ 5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หลักสัก จ.เพชรบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<