หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 🚓 🚑 🚒 📶 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุสื่อสารฯ ปี 2558
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :22/06/2565
🚓 🚑 🚒 📶 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุสื่อสารฯ ปี 2558
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2558 สำนักงาน กสทช.ภาค 3 โดยสำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงาน ปภ. จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุสื่อสาร และเฝ้าระวังสาธารณภัย ปี 2558 ให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป้องกัน ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข โรงพยาบาล     พนักงานวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัครกู้ภัยฯ รวมประมาณ 175 คน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง และมีอุปสรรคในการสื่อสาร   ณ ห้องประชุมลีลาวดี สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด  อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมีนายวัฒนะ  กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม นายฉลาด  อาสายุทธ์ อภภ. 3 กล่าวรายงานการฝึกอบรม และนายพยุง  คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ กล่าวต้อนรับ  มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ประกาศ และระเบียบการใช้ความถี่กลางกรณีเกิดภัยพิบัติ พร้อมฝึกปฏิบัติทดสอบการใช้วิทยุสื่อสารโดยการบูรณาการเครือข่ายวิทยุต่างๆ ให้มีการสั่งการโดยใช้ความถี่กลาง ผลการทดสอบสามารถติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ  

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<