หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 👩🏼‍🚒 🚑 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดประชุม
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :04/09/2566
👩🏼‍🚒 🚑 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดประชุมฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสาร ในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม เอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

00-(3).jpg

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดประชุมฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสาร ในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม เอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

01-(1).jpg


02-(1).jpg

03-(1).jpg


โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดงาน และนายศักดิ์ศรี ว่องไว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 33 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหน่วยงานเข้าร่วมจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น วิทยุภาคประชาชน มูลนิธิสาธารณกุศล และสมาคมกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 44 หน่วยงาน  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 109 คน ผลการจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยงานทราบภารกิจหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี การฝึกซ้อมรายงานสถานการณ์ผ่านข่ายวิทยุสื่อสารมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถวางแผนเพื่อตอบโต้สถานการณ์ได้ดี ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงสามารถแจ้งเตือนภัยพิบัติกับประชาชนได้เป็นอย่างดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

00a-(1).jpg

04-(1).jpg

05-(1).jpg


06-(1).jpg

07-(1).jpg

การบรรยายระเบียบฯ ข้อกำหนดในการใช้คลื่นวิทยุและเครื่องวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง โดย สำนักงาน กสทช. ภาค3

08-(2).jpg

การบรรยายขั้นตอนการขออนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ และการขอใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดย สำนักงาน กสทช. เขต 33

09-(1).jpg

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมฯ

10-(1).jpg

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมฯ

11-(1).jpg

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมฯ

12-(1).jpg

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมฯ

13-(1).jpg

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมฯ

14-(1).jpg

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมฯ

15-(1).jpg

การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) ขณะเริ่มจำลองสถานการณ์

16-(1).jpg

การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX)

17-(1).jpg

การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX)

18-(1).jpg

การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX)

19-(1).jpg

การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX)


20-(1).jpg

การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX)


21-(1).jpg

 การสาธิต เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ภาคสนามโดย สำนักงาน กสทช. เขต 33


22-(1).jpg

 การสาธิต เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ภาคสนาม (สะพายหลัง) โดย สำนักงาน กสทช. เขต 33

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<