หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 11 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดประชุมสัญจรครั้งที่ 2/2565 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 33
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :27/06/2565
วันที่ 11 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดประชุมสัญจรครั้งที่ 2/2565 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 33
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดประชุมสัญจรครั้งที่ 2/2565 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 33
วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ส่วนประสานงานกิจการภูมิภาค สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดประชุมสัญจร สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ครั้้งที่ 2/2565 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) มีนายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่) เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 31-35 ผู้อำนวยการส่วนในสังกัดสำนักงาน กสทช. ภาค 3 และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต และส่วนงานในสังกัด รวมทั้งร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน รวมทั้งได้มีการมอบนโยบายและซักซ้อมแนวการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน กสทช.
สำนักงาน กสทช. ภาค 3
ส่วนประสานงานกิจการภูมิภาค

287838810_393914456103542_906419410738243391_n.jpg

288659430_393914526103535_3436792875090139039_n.jpg

289299109_393914509436870_3096977191605212219_n-(1).jpg

288203978_393914476103540_2273766693177411805_n.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<