หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📻 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเ
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :11/03/2566
📻 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 ตามนโยบาย กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง เพื่อจัดประชุมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในเขตรับผิดชอบทุกสถานี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ประกอบการสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 สถานี ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง ในด้านกระบวนการกำกับดูแลเนื้อหารายการที่ปรับปรุงใหม่ ด้านการอนุญาต ด้านเทคนิค และ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง รวมทั้งข้อเสนอแนะ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

01-(1).jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<