หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ⚡ 🌌 📶 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ้อมแผนบูรณาการ
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :18/08/2565
⚡ 🌌 📶 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ้อมแผนบูรณาการเพื่อการสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ประจำปี 2565

สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ้อมแผนบูรณาการเพื่อการสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ประจำปี 2565
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ้อมแผนบูรณาการเพื่อการสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ประจำปี 2565 (รูปแบบจำลองสถานการณ์) ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ตแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้รู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการติดต่อประสานงาน การรับแจ้งเหตุระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ มีนายดำรง มโนรถ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน และนายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 3 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
สำนักงาน กสทช. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. เขต 33

01-(1).jpg

02.jpg

03.jpg

05-(1).jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดโครงการฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี 2565 ที่ จ. สุโขทัย” -
https://www.facebook.com/671511126370713/posts/pfbid0rfdhBDxiNa8rzAinR7zn9sfvSKgku6MQSEDUzHmCrD1dmWQWHa5weLS54RDTxLxNl/


“สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดโครงการฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี 2565 ที่ จ. สุโขทัย” -
http://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220816113328541

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<