หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📶 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมหลักสูตร
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :28/10/2565
📶 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ SYNTHESIZER” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 33 มอบหมายให้ นายกิตติ ดีพร้อม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับสูง  พร้อมด้วยนายเอนก น่วมนวล ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับสูง  นายธนชัย พุ่มบ้านเซ่า ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับกลาง   และพนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ SYNTHESIZER” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายขวัญ วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา เป็นประธานเปิดโครงการ และนายเอกวิทย์ สมตน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมจำนวน 42 คน พร้อมจำลองสถานการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมฯได้ฝึกการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในการติดต่อสื่อสารครั้งนี้ด้วย

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04-(1).jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<