หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 33 เข้าร่วมการฝึกซ้อมการจัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผน
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :29/06/2565
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 33 เข้าร่วมการฝึกซ้อมการจัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565

     วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 33 เข้าร่วมการฝึกซ้อมการจัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดร. สุรสีห์ กิตติมณฑล เลาขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมการจัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 โดยมีนายพยนต์ อัศวพนิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
     การฝึกซ้อมฯ การจัดการการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินรองรับอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercite)  แบ่งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมศรีศาสดา (POC) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (หลังเก่า) และศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก 

01.jpg

     โดย สำนักงาน กสทช. ถูกจัดให้อยู่ในส่วนสนันสนุน รับผิดชอบ หน่วยสื่อสาร ประกอบด้วย 1.) กิจการกระจายเสียง (วิทยุ AM. และวิทยุ FM.)  2.) กิจการโทรทัศน์ (โทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินและโทรทัศน์ดาวเทียม) 3.) กิจการโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่) และ 4.) กิจการวิทยุคมนาคม ( ประกอบด้วย ข่ายสื่อสารหลักของหน่วยงานราชการ เช่น ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งข่ายสื่อสารสำรอง เช่น วิทยุสมัครเล่น วิทยุความถี่ประชาชน และข่ายสื่อสารกิจการสาธารณกุศล) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านการสื่อสารให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวนทางความถี่วิทยุ

02.jpg

       ผลการฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มีการถอดบทเรียนในการซ้อมแผนครั้งนี้เพื่อปรับปรุงแผนการทำงานต่อไป

76806r.jpg

03r.jpg

04r.jpg

05r.jpg

06r.jpg

07r.jpg

08r.jpg

09r.jpg

10r.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<