หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📻 📺 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรม Think Tank Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง มุมมองท้อง
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :04/09/2566
📻 📺 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรม Think Tank Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง มุมมองท้องถิ่น: โอกาสกับความท้าทายในยุคสื่อหลอมรวม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
01-(2).jpg
       
        ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต กสทช. กล่าวเปิดการประชุม Think Tank Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง มุมมองท้องถิ่น : โอกาสกับความท้าทายในยุคสื่อหลอมรวม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ  การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นและรับฟังมุมมองต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พฤติกรรมการใช้และเข้าถึงสื่อของท้องถิ่นในปัจจุบัน การสร้างคุณค่าในทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของสื่อท้องถิ่น
        ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในส่วนภาคเหนือ จำนวน 30 คน จากสถาบันการศึกษา 12 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งนักวิชาการจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และตัวแทนสื่อท้องถิ่นแสงเหนือ Voice of the North
         การประชุมครั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคสื่อและสร้างสมรรถนะทางดิจิทัลของท้องถิ่น มุมมองการพัฒนาและการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสื่อท้องถิ่น และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ 
         “หากมองในเชิงโครงสร้าง ต้องยอมรับว่า กสทช. เป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่ทั้งกำกับและส่งเสริม ที่ผ่านมาเราเน้นการกำกับตามกฎหมาย ผ่านการออกระเบียบต่าง ๆ แต่ในเชิงการส่งเสริมยังค่อนข้างจำกัดโดยเฉพาะมิติการเข้าถึงทรัพยากรการสื่อสาร และการใช้ประโยชน์จากการสื่อสาร การจัดงานครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้แทนในภาคส่วนต่าง ๆ ของภาคเหนือ รับฟังความเห็นจากนักวิชาการ สื่อท้องถิ่น สื่อชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเนื้อหาและสื่อท้องถิ่นตลอดจนรับฟังมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรการสื่อสารอย่างยั่งยืนในยุคหลอมรวม” ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง กล่าว
       นอกจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่ภาคเหนือคือ จังหวัดอุตรดิตถ์แล้ว สำนักงาน กสทช. จะมีแผนจัด Think Tank Forum เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการและภาคประชาสังคมในภูมิภาคอีสานและภาคใต้ จากนั้นจะรวบรวมข้อสรุปจากเวทีต่าง ๆ  เพื่อนำเสนอต่อ กสทช.ต่อไป

02.jpg

03-(1).jpg

04-(1).jpg

05-(1).jpg

06-(1).jpg

07-(1).jpg

08-(1).jpg

09.jpg

10-(1).jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<