หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 33 ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแน
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :11/03/2566
วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 33 ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 33 ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 ตามนโยบาย กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง เพื่อจัดประชุมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในเขตรับผิดชอบทุกสถานี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 31 สถานี ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง ในด้านกระบวนการกำกับดูแลเนื้อหารายการที่ปรับปรุงใหม่ ด้านการอนุญาต ด้านเทคนิค และ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง รวมทั้งข้อเสนอแนะ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
01-(2).jpg

02-(1).jpg

03-(1).jpg

04-(1).jpg

05-(1).jpg

06-(1).jpg

07-(1).jpg

08-(1).jpg

09-(1).jpg

10-(1).jpg

11-(1).jpg

12-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150
โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   
งานใบอนุญาต 4629, 4634   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4633 (O924O65OOO หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล)
งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4632, 4635 (O924O73OOO หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค)
งานอำนวยการ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<