หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช. เขต 10 (พิษณุโลก) กำหนดจัดงานงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Kick off การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงาน กสทช. เขต 10 (พิษณุโลก) จัดการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2560 เพื่อซักซัอมเจ้าหน้าที่ในการเตรียมการรองรับเหตุเพลิงไหม้ และเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัย พร้อมฝึกปฏิบัติกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตพิษณุโลก ในการสนับสนุนทีมวิทยากรและครูฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจาก อบต. ปากโทก ร่วมในการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย  ในการนี้พนักงาน และลูกจ้างสำนักงาน กสทช. เขต 10 (พิษณุโลก) พร้อมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน และคนสวน เข้าร่วมฟังบรรยายและซักซ้อมแผนดังกล่าว 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฯ สังกัด สำนักงาน กสทช.เขต 10 (พิษณุโลก) ร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต

สำนักงาน กสทช.เขต 10 (พิษณุโลก) ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด และอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก

 

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลกจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2557 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  เวลา 09.00 – 12.00 น.  สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลกจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2558 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการเฝ้าระวังสาธารณภัย พร้อมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการเฝ้าระวังสาธารณภัย พร้อมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม "สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยกับสำนักงาน กสทช." ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 และปีที่ 5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หลักสัก จ.เพชรบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<