หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก บริเวณหลังประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :16/02/2561
การจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก บริเวณหลังประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงาน กสทช. เขต ๑๐ (พิษณุโลก) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ พิษณุโลก ดำเนินการตัดและรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน ระยะทาง ๔๐๐ เมตร  ในเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก (เส้นทางวิกฤต) บริเวณหลังประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงถนนริมคลองชลประทาน  ตามมติที่ประชุมฯ เพื่อให้การจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จต่อไป โดยการตัดและรื้อถอนสายสื่อสารมีหน่วยงานผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหลายหน่วยงาน เช่น TOT, CAT, 3BB, UIH, AWN,TRUE, Wire&Wirless,  SYMPHONY, บ. เคเบิ้ลทีวี เป็นต้น 
       ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. เขต ๑๐ (พิษณุโลก) สนับสนุนน้ำดื่มมอบให้กับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๔ ขวด

1028980-(4).jpg

1028981-(1).jpg

1028982-(1).jpg

1028983-(1).jpg

1028984-(1).jpg

 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<