หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจำแนกเครื่องวิทยุสื่อสาร
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :26/05/2565
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจำแนกเครื่องวิทยุสื่อสาร

การจำแนกเครื่องวิทยุสื่อสาร

960บท_การจำแนก_jpg.jpg

***ข้อควรจำ***
1. เครื่องวิทยุคมนาคมทุกเครื่องต้องผ่านการขึ้นทะเบียนเท่านั้น (ผ่านพิธีการทางศุลกากร >>> ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาทางเทคนิค >>> ผ่านการขึ้นทะเบียนวิทยุคมนาคม )
2. พิจารณาเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต (ผ่านการขึ้นทะเบียนวิทยุคมนาคม >>> ได้รับยกเว้นฯ หรือต้องขอรับใบอนุญาตฯ)
3. เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนฯ จะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้ ผู้มี/ใช้ เครื่องวิทยุฯ ที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนฯ หรือไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ. 2498
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<