หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :16/12/2564
การโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด
📺📺 มาดูตัวอย่างการร้องเรียน #โฆษณาเกินเวลากฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของตนเองกันนะ

111-(1).png

ข้อความร้องเรียนของผู้บริโภค:
นายเอได้ร้องเรียนกรณีช่องดิจิตอลทีวี ช่อง xxxx มีการออกอากาศ รายการโฆษณาบริการหรือสินค้าเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 13.26 นาที และวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 15.25 นาที และระหว่างช่วงเวลา 22.00-23.00 น. มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 13.22 นาที โดยมีการโฆษณาบริการ หรือสินค้า เกินชั่วโมงละ 12.30 นาที เข้าข่ายโฆษณาเกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด
.
📺ผิดกฎหมาย กสทช.:
การโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด คือโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินชั่วโมงละ 12.30 นาที เป็นการกระทำความผิดตามข้อ 5 (ของประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555
.
❎โทษที่จะได้รับ:
มีคำสั่งเตือนทางปกครองให้ช่องดิจิตอลทีวี xx ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยยุติการโฆษณาบริการหรือ สินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองให้บริษัทฯ ชำระเป็นเงิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
.
========================================
🔎เว็บไซต์เพื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์: https://bcp.nbtc.go.th
========================================
.
#สิทธิผู้บริโภค
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<