หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การใช้สื่ออย่างรู้ตัวและใช้สื่ออย่างตื่นตัว
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :16/12/2564
การใช้สื่ออย่างรู้ตัวและใช้สื่ออย่างตื่นตัว
รู้หรือไม่ ⁉️ การใช้สื่ออย่างรู้ตัวและใช้สื่ออย่างตื่นตัว หมายถึง❓

264774283_4234511626655048_4757895604790465141_n-(1).png

.
➡ การใช้สื่ออย่างรู้ตัว หมายถึง การสามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะ เนื้อหาสาระของสื่อและโต้ตอบกับมันอย่างมีสติและรู้ตัว ไม่เพียงแค่วิเคราะห์เนื้อหาได้ แต่สามารถตั้งคำถามว่าสื่อถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร ควรเชื่อสื่อหรือไม่ ใครเป็นเจ้าของสื่อ ใครผลิตและผลิตภายใต้ข้อจำกัดใด มีค่านิยมความเชื่ออะไรที่แฝงมากับสื่อนั้น และเขาหวังผลอะไรจากเรากันแน่
.
➡ การใช้สื่ออย่างตื่นตัว หมายถึง แทนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ ในฐานะที่
เป็นพลเมืองที่กระตือรือรัน ต้องเป็นฝ่ายรุก แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงสื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถส่งข้อมูลข่าวสารในหลาก ลายรูปแบบด้วยตนเอง ใข้สื่อให้เกิดประโยชน์ และมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาสื่อต่างๆ ให้ดีขึ้น เข่น ท้วงติงหรือร้องเรียนเมื่อพบสื่อที่ไม่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคสื่อ ฯลฯ
=================================
🌎 เว็บไซต์เพื่อผู้บริโภคสื่อฯ: https://bcp.nbtc.go.th/th/question
☎️ สอบถาม/ร้องเรียน: สายด่วน สำนักงาน กสทช. 1200
=================================
.
#รู้เท่าทันสื่อ
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<