หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมโครงการรวมพลคนกู้ภัย 2561
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :15/03/2561
กิจกรรมโครงการรวมพลคนกู้ภัย 2561
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. สำนักงาน กสทช.เขต ๑๐ (พิษณุโลก) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๙ พิษณุโลก (ปภ.เขต ๙) โดยนายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการฯ, นายพิทยา กุดหอม ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต ๙ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานงานทหาร ตำรวจ สำนักงาน คปภ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสมาคม มูลนิธิกู้ภัยสาธารณกุศลต่างๆ  ในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวนกว่า  ๒๐๐ คน โดยซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูงถล่ม และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอาคารสูง  การซ้อมแผนสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดงาน
       ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.เขต ๑๐ (พิษณุโลก) ได้นำรถตรวจสอบหาทิศวิทยุ (Mobile) และเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QOS) เข้าสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว

1-(1).jpg

2-(1).jpg

3-(2).jpg

4-(1).jpg

5-(1).jpg

6.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150
โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   
งานใบอนุญาต 4629, 4634   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4633 (O924O65OOO หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล)
งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4632, 4635 (O924O73OOO หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค)
งานอำนวยการ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<