หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 📣 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “การให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิคสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงปี พ.ศ. 2566”
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :30/10/2566
📣 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “การให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิคสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงปี พ.ศ. 2566”

        ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “การให้ความรู้กฎเกณฑ์ทางด้านเทคนิคสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงปี พ.ศ. 2566”    จัดโดย สำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 3 ภาคเนือ จะจัดการอบรมฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง กาสะลอง ชั้น 2 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์"ซต์ จังหวัดพิษณุโลก  หมดเขตลงทะเบียน 3 พฤศจิกายน 2566    สามารถ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 02-2717600 ต่อ 5915 , 5931

660900000001_1-(1).png

660900000001_2.png

660900000001_8.png

รายละเอียด   https://broadcast.nbtc.go.th/news-preview-451691791792

ลงทะเบียนสมัครฯ  https://bcstandard.nbtc.go.th/main/fg.php

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2717600

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<