หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยืนยันผลการศึกษาการปล่อยคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือจากเสาสัญญาณไม่กระทบต่อสุขภาพ
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :27/12/2561
ยืนยันผลการศึกษาการปล่อยคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือจากเสาสัญญาณไม่กระทบต่อสุขภาพ
ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก ส่งหนังสือถึง กสทช. ยืนยันผลการศึกษาการปล่อยคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือจากเสาสัญญาณไม่กระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังกังวลความปลอดภัยอยู่ จึงเตรียมหารืออีกครั้งบนเวทีระดับโลกเดือนมิถุนายน 2562
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า คณะรังสีวิทยา องค์การอนามัยโลก ได้ทำหนังสือตอบกลับ กสทช.เกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยจากคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งสัญญาณผ่านสถานีฐาน พบผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการส่งสัญญาณในคลื่นความถี่ระหว่าง 0-300 กิกกะเฮิร์ตซ์ จากสถานีฐานและการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มีผลร้ายแรงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพร่างกายกับการปล่อยคลื่นความถี่จากอุปกรณ์ไร้สายและสถานีส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ซึ่งประชุมในประเด็นคลื่นความถี่จากโทรศัพท์มือถือกับสุขภาพของผู้คนในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ องค์การอนามัยโลก ได้เชิญตัวแทน กสทช. เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทย ได้ขอคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกกรณีประชาชนยังวิตกกังวลการส่งสัญญาณคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือจากสถานีฐานจะมีผลต่อสุขภาพร่างกาย แม้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาจากองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานเกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่มาเป็นเวลาหลายปียืนยันไม่มีผลต่อสุขภาพ ขณะที่การประชุมความร่วมมือระดับโลกว่าด้วยนโยบายด้านสุขภาพและการวิจัยเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือกลอร์ (G L O R E ) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน กสทช. ได้รายงานสภาพปัญหาอุปสรรคการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยเฉพาะความวิตกกังวลผลกระทบด้านสุขภาพจากการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนคนไทย เนื่องมาจากพัฒนาการที่รวดเร็วของการขยายโครงข่ายการใช้งานคลื่นความถี่แบบไร้สายช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังมีการร้องเรียนเรื่องสุขภาพ เช่น ปวดศีรษะ หน้ามืด อ่อนแรง หรือมะเร็ง โดยไทยใช้วิธีป้องกันประชาชนปลอดภัยด้วยการใช้มาตรฐานการส่งสัญญาณคลื่นความถี่ของ 1998 ICNIRP ระดับมาตรฐานสากลในการกำกับการปล่อยคลื่นความถี่ และจำกัดความแรงของคลื่นที่สถานีฐานปล่อยออกมามาตรฐาน

เลขาธิการ กสทช. กล่าวย้ำว่า แม้จะใช้หลักมาตรฐานสากลควบคุมการปล่อยคลื่นความถี่ของสถานีฐานและการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน แต่ยังพบข้อร้องเรียนเรื่องสุขภาพเพิ่มเติม กสทช.จึงเกิดความกังวลจากความวิตกของประชาชนเรื่องนี้จะเป็นอุปสรรคสำคัญของประเทศในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่การใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารของเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ 5G ที่ต้องวางเสาสัญญาณมากกว่าเทคโนโลยี 3G และ 4G ที่ใช้ในปัจจุบัน ทำให้การประชุมครั้งนี้อยากขอให้ช่วยเหลือเรื่องผลการศึกษา หลักฐาน และแนวทางการแก้ปัญหาความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับคลื่นความถี่มีอันตรายต่อสุขภาพที่ไทยกำลังเผชิญอยู่

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
................................................................................................

วีดีทัศน์โดย สำนักงาน กสทช. 


มั่นใจ เสาสัญญาณโทรคมนาคม ปลอดภัยเสาส่งสัญญาณมือถือ (InfoGraphic)
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150
โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   
งานใบอนุญาต 4629, 4634   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4633 (O924O65OOO หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล)
งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4632, 4635 (O924O73OOO หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค)
งานอำนวยการ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<