หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มิติการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :16/12/2564
มิติการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
📻 อะไรคือมิติการเรียนรู้เท่าทันสื่อและมีอะไรบ้าง⁉️ มาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยย....

178038798_3556640714442146_932389771080085562_n-(1).png

📻 1. การรับรู้และความเข้าใจ (Cognitive) คือ ความสามารถในการแยกแยะ เข้าใจตั้งแต่สัญลักษณ์ง่ายๆ ไปจน
เรื่องที่มีความซับซ้อน เช่น เนื้อหา สารถูกผลิตขึ้นอย่างไร และเหตุใดมันจึงถูกผลิตมาอย่างนั้น

📱 2. อารมณ์และความรู้สึก (Emotional) คือ ความสามารถในการจำแนกสัญลักษณ์ที่สื่อใช้กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ และกำลังรับรู้ว่าสื่อต้องการกระตุ้นให้เรามีความรู้สึกอะไร และสามารถใช้สื่อเพื่อปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ตามต้องการ

📺 3. สุนทรียภาพ (Aesthetic) คือ ความสามารถในการเข้าถึงและเล็งเห็น"คุณค่าของเนื้อหาสื่อในมุมมองด้านศิลปะ" จำแนกความแตกต่างระหว่างศิลปะและของเลียนแบบ รู้เข้าใจสไตส์ศิลปะของผู้ประพันธ์ นักเขียน ผู้ผลิตสื่อมองเห็นคุณค่า ความงาม ของกลวิธีการสร้างงานสื่อ

📺 4. ศีลธรรม (Moral) คือสามารถวินิจฉัย พิจารณาและตัดสินได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดดีหรือร้าย ค่านิยมของสังคมขนบ ประเพณี หรือระบบวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ที่สื่อถูกผลิตออกมาตลอดจนมาตรฐานการผลิตจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อในเรื่องนั้นๆ
.
#รู้เท่าทันสื่อ
#ผู้บริโภคสื่อ
#วิทยุ
#โทรทัศน์
#NewsForBlind
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<