หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 🗼 วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยี โทรคมนาคม
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :07/08/2566
🗼 วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยี โทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ
359363258_659320059554745_5011184604559828333_n-(1).jpg

📢 วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กสทช. พล.ต.อ.ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยี โทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี โดยเชิญคณะทำงาน 2 คณะ เข้าร่วมให้ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา ได้แก่ คณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ มี พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ มี พล.ต.ท.ดร. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สตช. DSI ปปง. ธปท. สกมช. และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
▶️ ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในหลายประเด็น เช่น ประเด็นการกำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคให้มีการปิด/เปิดการใช้งานเทคโนโลยี 2G ในเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งข้อความสั้นหลอกลวงโดยใช้อุปกรณ์ False Base Station (FBS) ประเด็นการกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ประเด็นกำกับดูแลการลงทะเบียนซิมการ์ด และกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกรณีจำหน่ายซิมการ์ดผิดกฎหมาย รวมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้เท่าทันอาชญากรรมเทคโนโลยี ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง โดยให้จัดตั้งศูนย์บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศบอท.) สำหรับประสานความร่วมมือแก้ไขป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
#ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<