หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 ส.ค. 62 สำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมกับสำนักงาน กสทช.ภาค 3 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :21/08/2562
วันที่ 20 ส.ค. 62 สำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมกับสำนักงาน กสทช.ภาค 3 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติประจำปี 2562

000ปก-(2).jpg

วันที่ 20 ส.ค. 62 สำนักงาน กสทช. เขต 33 ร่วมกับสำนักงาน กสทช.ภาค 3 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติประจำปี 2562 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ ผอ. ศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก มาเป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมี ผภภ.เขต 33 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 138 คน ประกอบด้วยพนักงานสำนักงาน กสทช., สำนักงาน ปภ., ท้องถิ่นจังหวัด, นักวิทยุสมัครเล่น, CB, อาสาสมัครกู้ภัย, ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัย ปภ. วิทยาเขตพิษณุโลก, สำนักงาน กสทช.ภาค 3, สำนักงาน กสทช.เขต 33 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับภัยและแนวทางเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และการบริหารจัดการภัยพิบัติและการประสานงานข่ายสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายระเบียบสำนักงาน กสทช. ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการประสานงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ การใช้ประโยชน์และอุปกรณ์ในยุค 4.0 กับการแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างสร้างสรรค์ 
     ในการซ้อมปฏิบัติ ได้สมมุติสถานะการณ์ดินโคลนถล่มที่ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มโดยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงได้ตัดรายการเพื่อแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ VR  CB  และกู้ภัย ได้สมมุติให้ร่วมเข้าพื้นที่และแจ้งเหตุโดยใช้ความถี่กลางที่ สำนักงาน กสทช. จัดสรรในการแจ้งเหตุ สำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคมได้ให้เขียนผังการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาของโครงข่ายให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<