หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงาน กสทช. เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wi-
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :01/05/2566
วันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงาน กสทช. เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์

โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์

        วันที่ 26 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์ 

690-01.jpg

        โดยมี ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และตัวแทนขององค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (USTDA) โครงการดังกล่าวเข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

        ประธาน กสทช. ได้กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงาน กสทช. และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR AR และ XR  ในด้านการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการยกระดับความทั่วถึงของการให้บริการสาธารณสุขในประเทศไทยและได้กล่าวถึงมติที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ซึ่งได้เห็นชอบให้คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 GHz  เป็นคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (unlicensed) ซึ่งรวมถึงการใช้งาน Wi-Fi โดยคลื่นความถี่ย่าน 6 GHz ดังกล่าวมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญหลายประการซึ่งส่งผลให้การใช้งาน Wi-Fi มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งด้านความเร็วในการรับส่งข้อมูล ปริมาณอุปกรณ์ที่ระบบสามารถรองรับได้ และการเชื่อมต่อที่มีหลากหลายรูปแบบ ที่เปิดให้เกิดการประยุกต์ใช้งานใหม่ทั้งสำหรับภาคผู้บริโภค ภาคองค์กรและธุรกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม กสทช. คาดหวังว่าการเปิดคลื่นความถี่ให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไปเพิ่มเติม จะก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี     นอกจากนี้ ประธาน กสทช. ยังได้กล่าวถึงความสนใจของภาคอุตสาหกรรมในการขอทดลองทดสอบนวัตกรรมสำหรับคลื่นความถี่ 6.425 – 7.125 GHz  สำหรับการทดลองการใช้งาน Wi-Fi 6E และ Wi-Fi 7 ในอนาคตอีกด้วย

#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150
โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   
งานใบอนุญาต 4629, 4634   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4633 (O924O65OOO หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล)
งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4632, 4635 (O924O73OOO หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค)
งานอำนวยการ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<