หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :08/12/2564
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564
📖 วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564 📻📺📱📡
-----------------------------------
📒 วารสารวิชาการ กสทช. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนมีการรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากิจการสื่อสารของประเทศต่อสาธารณะ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ในเดือนธันวาคมของทุกปี
📲 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความได้ที่ ⬇️
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal
#วารสารวิชาการกสทช.
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักงานกสทช.
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<