หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง (28 กรก
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :04/08/2558
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง (28 กรกฎาคม 2558)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก โดยมีนายฉลาด  อาสายุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และยา ให้กับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในเขตพื้นที่ จ. นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี และ จ. ชัยนาท จำนวน 240 ราย ได้รับเกียรติจาก นางสาวมณีรัตน์  กำจรกิจการ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการ 1, ร้อยเอกเสรี ทองคู่ ผู้แทนจากกองทัพภาคที่ ๓ และเภสัชกร สัญชัย  ใบไพศาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในวันดังกล่าว ณ ห้องทับทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

01-ปก-(3).jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<