หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค และ สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ร่วมออกบูธนิทรรศก
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :31/05/2561
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค และ สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) ร่วมออกบูธนิทรรศการการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค และ สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)  ร่วมออกบูธนิทรรศการในระหว่างการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานจำนวน 1,000 คน เช่น ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธของสำนักงาน กสทช. ภาค 3 และสอบถามความคืบหน้าในการคุ้มครองผู้บริโภคและการตรวจสอบเนื้อหารายการ/โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ทางสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ


หน้าปก-(3).jpg

1-(2).jpg

2-(2).jpg

3-(1).jpg

4-(1).jpg

5-(1).jpg

6-(1).jpg

7-(1).jpg

 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<