หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021)
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :16/12/2564
สำนักงาน กสทช. รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021)
🏆 สำนักงาน กสทช. รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021)

262971975_4525234874198563_5556430604120410095_n-(1).jpg

📍 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021 แก่สำนักงาน กสทช. โดย สำนักงาน กสทช. ได้รับคัดเลือกเป็นลำดับที่ 4 จาก 1,922 หน่วยงาน โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เข้ารับรางวัลดังกล่าว และสำนักงาน กสทช. ยังได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) โดยมี นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับรางวัล ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ
💻 รางวัลรัฐบาลดิจิทัลเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยโครงการที่ สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัล คือ โครงการ NBTC Service Portal เป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับบริการของสำนักงาน กสทช. รวมถึงสามารถติดตามความคืบหน้าในการรับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยเป็น Platform ที่ประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นขอรับบริการจากสำนักงาน กสทช. ได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วนได้รับความสะดวก ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่องานที่หน่วยงาน
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<