หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :13/01/2559
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก โดยมีนายเสน่ห์  สวนเศรษฐ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวอัญญารัตน์  ศรีพิมพ์  หัวหน้างานอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยพนักงาน และสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพิษณุโลก  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสมารถการริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรม พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ภารกิจขององค์กรให้แก่เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น การฝึกเคาะรหัสมอร์ส (จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก) ด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เล่นเกมส์  ทายปัญหา ร้องเพลง และจับสลากของรางวัลมากมาย โดยมี เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 300คน  ผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

01วันเด็ก59-(2).png
พิธีเปิด

02วันเด็ก59-(1).png
กิจกรรมให้ความรู้


03วันเด็ก59.png
กิจกรรมบนเวที


04วันเด็ก59.png
เกมส์และกิจกรรม


05วันเด็ก59.png
เกมส์และกิจกรรม


06วันเด็ก59.png
การมอบรางวัล

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<