หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :11/07/2560
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก โดยมีนายมนต์ชัย  ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลกเป็นประธานเปิดงาน พร้อมพนักงานร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558 ณ สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก พร้อมทั้งแจกของรางวัลให้กับเด็ก ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก ชมรมคนรักพิษณุโลก (วิทยุ CB245MHz) และโรงเรียนวัดสระโคล่ ส่งเด็กๆมาร่วมแสดงบนเวทีได้รับความสนุกสนาน ในงานนี้มีเด็กๆเยาวชน คณะครูอาจารย์ผู้ปกครอง ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวนกว่า 200 กว่าคน สรุปผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

01.JPG

02.JPG

03.JPG

04.JPG

05.JPG

06.JPG

07.JPG
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<