หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการเฝ้าระวังสาธารณภัย 2560
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :11/07/2560
โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการเฝ้าระวังสาธารณภัย 2560

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการเฝ้าระวังสาธารณภัย พร้อมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายฉลาด อาสายุทธ์ อภภ. 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติวิทยากรจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตพิษณุโลก, วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก, วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย และนายวุฒิเลิศ ชนะหาญ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการ ภภ. 3 พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก บรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและซ้อมแผน ประกอบด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าพนักงานป้องกัน, พนักงานวิทยุสมัครเล่น, นักวิทยุสื่อสาร สำหรับประชาชน (CB), อาสาสมัครกู้ภัย รวมจำนวน 297 คน ผลการฝึกอบรมฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนใจมากและการจัดโครงการสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

04-รูปหมู่-(3).jpg

05-บรรยาย-(1).png

06-บรรยาย-(1).png

07-อบรม-(1).png

08-ซ้อมแผน-(1).png
 

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<