หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการเฝ้าระวังสาธารณภัย 2559
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :11/07/2560
โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการเฝ้าระวังสาธารณภัย 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารในการเฝ้าระวังสาธารณภัย พร้อมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาท โดยมีนายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และนางกฤตยา เปรมปราโมทย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์   ร่วมเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ พฤกษชาติ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตพิษณุโลก และนายวุฒิเลิศ ชนะหาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการ สำนักงาน กสทช. ภาค 3, นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ พร้อมด้วยนายกิตติ  ดีพร้อม วิทยากรจากสำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและซ้อมแผนในวันดังกล่าว โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและซ้อมแผน ประกอบด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าพนักงานป้องกัน, พนักงานวิทยุสมัครเล่น, นักวิทยุสื่อสาร สำหรับประชาชน (CB), อาสาสมัครกู้ภัย รวมจำนวน 324 คน ณ ห้องประชุมศรีเทพ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการฝึกอบรมฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนใจมากและการจัดโครงการสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

00-ปก-(3).JPG

04-ถ่ายรูปหมู่-(1).JPG

07-บรรยากาศการอบรม-(1).jpg

08-บรรยากาศการอบรม-(1).jpg

09-ซ้อมแผน-(1).jpg

10-ซ้อมแผน-(1).jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<