หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :14/01/2562
สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
     สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ สำนักงาน กสทช. เขต 33 พิษณุโลก ภายใต้ชื่อ "กสทช. ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนู"  ปี 6 ตอน เด็กไทย รู้ทันโลกออนไลน์ ก้าวสู่ยุค 5G  โดยมีนายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 33 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวอัญญารัตน์ ศรีพิมพ์ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพนักงาน และสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพิษณุโลก, ชมรมคนรักพิษณุโลก ซีบี 245 MHz   
     วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ภารกิจขององค์กรให้แก่เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การแสดงของเด็กนักเรียน การเล่นเกมส์ ทายปัญหา จับสลากของรางวัลมากมายและมีการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง โดยใช้ภาชนะจากกระดาษชานอ้อยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม   
     ในการนี้มี เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมลงทะเบียน จำนวน 263 คน และผู้ปกครอง จำนวน 144 คน นักเรียนทำการแสดงจำนวน 30 คน รวมผู้ร่วมงาน 407 คน ผลการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

01-(1).jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

IMG_20190112_081353.jpg

IMG_20190112_095226.jpg

IMG_20190112_095551.jpg

IMG_20190112_105223.jpg

IMG_20190112_112709.jpg

IMG_20190112_113440.jpg

     ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี คณะทำงาน สมาคม ชมรม จิตอาสา ผู้มาร่วมงาน ผู้ปกครองทุกท่านที่นำบุตรหลานมาร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้ครับ

 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<