หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2561
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :26/12/2561
สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 -17.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 33 จัดซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2561 เพื่อซักซัอมเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมการรองรับเหตุเพลิงไหม้ และเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัย พร้อมฝึกปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตพิษณุโลก ในการสนับสนุนทีมวิทยากรและครูฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจาก อบต. ปากโทก ร่วมในการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย  ในการนี้พนักงาน และลูกจ้างสำนักงาน กสทช. เขต 33 พร้อมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน นักศึกษาฝึกงานและคนสวน เข้าร่วมฟังบรรยายและร่วมซักซ้อมแผนดังกล่าว

01R.jpg

02R.jpg

03R.jpg

04r.jpg

05r.jpg

06r.jpg

07r.jpg

08r.jpg
 

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<