หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช.เขต 33 จัดทำบริการ 4DO สู้โควิด 
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :20/03/2563
สำนักงาน กสทช.เขต 33 จัดทำบริการ 4DO สู้โควิด 
4DO สู้โควิด (บริการยื่นขอรับใบอนุญาตผ่านทางไปรษณีย์)
     เรียนผู้ขอใบอนุญาตในกิจการวิทยุสมัครเล่น (AR.) และกิจการเคลื่อนที่ทางบก (ความถี่ประชาชน :CB.)
ท่านสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน กสทช. เขต 33 ครับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ ได้ที่ https://www.nbtc.go.th/Business/commu/radio/licensing.aspx

DO-01  กรอกแบบฟอร์มคำขอพร้อมแนบเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต (ให้ครบถ้วน)
DO-02  ซื้อธนาณัติตามค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สั่งจ่ายในนาม ผอ. กสทช. เขต 33         (เพื่อป้องกันการสูญหาย ห้ามนำค่าธรรมเนียมแนบมาในซองเอกสาร)
DO-03  ส่งใบคำขอพร้อมเอกสารประกอบและใบธนาณัติมาที่ ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก 65000
DO-04  รอรับใบอนุญาตภายใน 7 วัน โดยสำนักงาน กสทช. เขต 33 จะส่งทางไปรษณีย์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งกลับเพิ่มเติม)

 เพียงเท่านี้ ท่านก็จะได้รับการบริการที่ สะดวก ประหยัด และปลอดภัย ไม่ต้องเดินทาง ป้องกันโควิด-19 ได้ด้วยครับ

#stronger_together #สู้COVID-19

สำนักงาน กสทช. เขต 33 
โทรศัพท์ 0 5524 5151 -2 
โทรสาร 0 5524 515001.jpg

90335613_10215134842981666_7901704372449443840_o.jpg

LInk.png
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150
โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   
งานใบอนุญาต 4629, 4634   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4633 (O924O65OOO หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล)
งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4632, 4635 (O924O73OOO หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค)
งานอำนวยการ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<