หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช.เขต 33 ร่วมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562  ณ. หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 3
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :21/06/2562
สำนักงาน กสทช.เขต 33 ร่วมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562  ณ. หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  จ.พิษณุโลก
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 สำนักงาน กสทช.เขต 33 เข้าร่วมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก โดยการฝึกการระดมสรรพกำลังในรูปแบบการฝึกภาคสนาม (FTX) เป็นการฝึกการปฏิบัติการตามขั้นตอนระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและต้องมีการระดมทรัพยากรจากทั้ง กองทัพ ส่วนราชการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยมีกิจกรรมการฝึกครอบคลุมการระดมทรัพยากรทั้ง 10 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านกำลังคน 2.ด้านอาหาร 3.ด้านน้ำ 4.ด้านการคมนาคม 5.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7.ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 8.ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน 9.ด้านการประชาสัมพันธ์ 10.ด้านอำนวยความสะดวกและอื่นๆ ภายใต้โจทย์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน
โดยสำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้นำรถยนต์ตรวจสอบหาทิศวิทยุ (DF Mobile) พร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารข่ายราชการ และร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก และชมรมคนรักพิษณุโลก (CB245 MHz) ติดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสื่อสาร ผลการร่วมฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

65006790_2190910334340723_2267549342795563008_na-(1).jpg

70145a.jpg

64638001_2190910517674038_2267538631147126784_na.jpg

64666190_2190910681007355_6700474922533126144_n.jpg

64852874_2190910817674008_8791990207453855744_n.jpg

65023181_2190910407674049_1796884097532952576_n.jpg

64981284_2190910894340667_5063783780766973952_n.jpg

70157.jpg


259202.jpg

70139.jpg

70150.jpg

70138.jpg

69921.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<