หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้สำรวจสถานการณ์ระบบสื่อสารพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จ. อุตรดิตถ์ จ.เพชรบูรณ์ 
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :02/09/2562
สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้สำรวจสถานการณ์ระบบสื่อสารพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จ. อุตรดิตถ์ จ.เพชรบูรณ์ 
สำนักงาน กสทช.เขต 33 ได้สำรวจสถานการณ์ระบบสื่อสารพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล (ภาษาเกาหลี)  หรือไม่    สำหรับพื้นที่ อ.เนินมะปราง และ อ. วังทอง จ.พิษณุโลก ได้รับผลกระทบดังนี้ 1. บริษัท ทรู (TUC) สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่การใช้ไม่ได้ จำนวน 4 สถานี เนื่องจากในวันที่ 31 สิงหาคม 2562  กฟภ.จ.พิษณุโลก ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน สำหรับบริษัท ais (AWN) dtac (DTN) ไม่ได้รับผลกระทบ 
     และในวันที่ 1 กันยายน 2562 สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่บริษัท ทรู (TUC) สามารถใช้การได้เป็นปกติแล้ว      ในส่วนของกิจการวิทยุสมัครเล่น จ.พิษณุโลก ระบบทวนสัญญาณ (repeater) ที่ตั้งอยู่บนเขาหนองกบ ด.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากใช้ระบบโซลาร์เซลล์ การชาร์จกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอเนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง ทำให้แบตเตอรี่หมด แต่การติดต่อสื่อสารผ่านระบบทวนสัญญาณไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากใช้สถานนีทวนสัญญาณแห่งที่ 2 บริเวณบ้านโป่งแค ต.บ้านแยง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก แทน

001.jpg

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg


 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<