หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วย กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :15/06/2565
หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วย กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) สำนักงาน กสทช. ได้จัดทําหนังสือรวมกฎหมายว่าด้วย กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565) ซึ่งได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่ ของกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

ทั้งนี้  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

1655256580106-(1).jpg
 

ท่านสามารถอ่านหนังสือดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ได้โดยคลิกลิงก์ (ด้านล่างนี้)

หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วย กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<