หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คลื่นจากเสาส่งสัญญาณมือถือไม่เป็นภัยอย่างที่คิด
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :02/02/2559
คลื่นจากเสาส่งสัญญาณมือถือไม่เป็นภัยอย่างที่คิด

     ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิ่งจำเป็นในการติดต่อสื่อสาร และในชีวิตประจำวัน อัตราผู้ครอบครองและใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในภาวะของการแข็งขันที่เข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่าน ๒.๑ GHz เพื่อให้บริการเคลื่อนที่ระบบ 3G อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการขยายโครงข่ายติดตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรือเสาสัญญาณ) เพื่อรองรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ดังกล่าว

สำนักงานกสทช. ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ที่ตั้งของเสาสัญญาณว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชนที่อาจเกิด ผลกระทบต่อสุขภาพในลักษณะต่าง ๆ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ความจำเสื่อม นอนไม่หลับ เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา

สำนักงาน กสทช. ได้มีการจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาถึงผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพมนุษย์ รวมถึงการศึกษาผลกระทบของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเสาส่งสัญญาณที่อาจมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าวและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบจากการแผ่คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงเห็นควรจัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลการศึกษาผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ และผลกระทบของการตั้งฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชนใน ๕ ภูมิภาค

1-(1).png


ความรู้เกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณมือถือเสาส่งสัญญาณมือถือกับความปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม >>  คลื่นจากเสาส่งสัญญาณมือถือไม่เป็นภัยอย่างที่คิด

 

------------------------

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.)

ผลการตรวจวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม


 

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

ที่อยู่ : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
จดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150

 

โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   

งานใบอนุญาต 4629, 4634    งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4631, 4635
งานอำนวยการ 4626, 4630    งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4632, 4633 
 

พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 

         >> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<