หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ​​วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน กสทช. รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน
บันทึกโดย :นาย อรุณ มหาไพบูลย์ (เขต33 พิษณุโลก)
วันที่บันทึก :07/11/2566
​​วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน กสทช. รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023)

สำนักงาน กสทช. รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023)

0001111.jpg

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเป็นต้นแบบในการขยายองค์ความรู้และวิธีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภาค รัฐอื่น ๆ โดยรางวัล
โล่เกียรติยศจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนน โดดเด่น ในแต่ละประเภท ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับคะแนนสูงสุด ประเภทกลุ่มหน่วยงานอื่นของรัฐ
ด้วยคะแนน 98.48 คะแนน โดยนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<