หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช. แจ้งเตือนกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเบอร์ของสำนักงาน กสทช. โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน
📲ร่วมหารือถึงแนวทางการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นปัญหาใหญ่ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตัดตอนก่อนเกิดการกระทำผิด📱
🌐🌏📱📲💻🖥📡🚨เน้นสร้างการรับรู้และเตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์และการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับ อาชญากรรมออนไลน์, รูปแบบการหลอกลวงทางเทคโนโลยี, การหลอกลวงด้วยเว็บไซต์หน่วยงานราชการปลอม, เพจหรือโฆษณาปลอม Scam Call, False Base Station, Sim Box, เผยแพร่มาตรการของ กสทช. เช่น การเพิ่ม Prefix “+697” “+698” การจัดทำบริการ USSD หมายเลข *138 ให้ประชาชนปฏิเสธสายจากต่างประเทศ *179*เลขบัตรประชาชน# ตรวจสอบเบอร์ที่ลงทะเบียนกับเลขบัตรประชาชน, การใช้งาน App 3ชั้น “ตรวจ แจ้ง ล็อค” รวมถึงการลงทะเบียน SIM Card หมายเลขโทรศัพท์🌐🌏📱📲💻🖥📡🚨
🚨👮 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะไม่จำกัดอยู่เพียงเฉพาะหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอีกต่อไปแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานกลางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล🌐🌏📱📲💻🖥📡
🚨📲 เพื่อกระชับความร่วมมือกับประธานหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมกัมพูชา (TRC) 
และอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา หารือความร่วมมือและแนวทางในการขจัดภัยคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี🚨📱
​🏆 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศ 🏆
📢📢📢 สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... (ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566) 📄📃✒️

📍 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของร่างประกาศ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ 🌐 https://nbtc.go.th/News/publichearing/63104.aspx?lang=th-TH
😘 สามารถดวาน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 มกราคม 2567  (อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะ) 🥰 😍 
📣 หมดเขตลงทะเบียน 3 พฤศจิกายน 2566    สามารถ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 02-2717600 ต่อ 5915 , 5931
 📲 “ตรวจ – แจ้ง – ล็อก”    
📍แอปพลิเคชัน 3 ชั้น :: สิทธิ์ของคุณ ความปลอดภัยของคุณ อย่าให้ใครมาแอบอ้างสวมรอยเปิดเบอร์
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

email : mtr_33@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

"สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)"  ช่องทางการรับเรื่องสอบถามและร้องเรียนจากประชาชนของศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2  โทรสาร : 0 5524 5150

งานใบอนุญาต โทรฯ 0 2670 8888  ต่อ  4629, 4634 ,4635   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4633 , 4637 ,4638 
งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4632, 4635 
งานอำนวยการ โทรฯ 0 2670 8888 ต่อ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<