หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
📻 “การดำเนินการของ กสทช. จะเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องตาม Roadmap เพื่อให้การให้บริการกระจายเสียงภายหลังวันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงรายใหม่สามารถเข้าสู่ระบบการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้”
📱 ช่องทางการแจ้งร้องเรียน SMS และโทรศัพท์ที่มีลักษณะหลอกลวง ❌
📱 เสียง Beep สั้นๆ 1 ครั้ง ก่อนเข้าสู่สัญญาณเรียกสาย หรือ เสียงรอสายตามปกติ เป็นบริการเสียงแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กำลังโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
📱 หากพบปัญหาเหล่านี้ สามารถแจ้งได้ที่ Call Center สำนักงาน กสทช. เบอร์ 1200 (โทรฟรี)
โดยโครงการที่ สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัล คือ โครงการ NBTC Service Portal เป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับบริการของสำนักงาน กสทช. รวมถึงสามารถติดตามความคืบหน้าในการรับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยเป็น Platform ที่ประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นขอรับบริการจากสำนักงาน กสทช. ได้ทุกที่ทุกเวลา
📺 ผิดกฎหมาย กสทช.:
การโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด คือโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินชั่วโมงละ 12.30 นาที เป็นการกระทำความผิดตามข้อ 5 (ของประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555
รู้หรือไม่ ⁉️ การใช้สื่ออย่างรู้ตัวและใช้สื่ออย่างตื่นตัว หมายถึง❓
 
📱 “สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญกับคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการกับค่ายใดก็ได้ตามที่ต้องการ หากไม่พอใจสามารถย้ายค่ายเบอร์เดิม ไปยังค่ายใหม่ที่ต้องการได้ หากประชาชนพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่คอลเซ็นเตอร์ของสำนักงาน กสทช. โทร. 1200 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)” นายไตรรัตน์ กล่าว
 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดตัว “Mobile ID” 📱 เบอร์มือถือ แทนบัตร แทนตัวคุณ ต่อยอดการใช้ประโยชน์ฐานขัอมูลลงทะเบียน SIM Card ของเลขหมายโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นหนึ่งใน Digital Identity ของประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)   สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)

ที่ตั้ง : 190 ม. 7 (บ้านคุ้งหม้อ) ต. ปากโทก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
ที่อยู่รับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
email : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ : 0 5524 5151-2 โทรสาร : 0 5524 5150
โทรศัพท์ VoIP : 0 2670 8888 ติดต่อ   
งานใบอนุญาต 4629, 4634   
งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4633 (O924O65OOO หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล)
งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4632, 4635 (O924O73OOO หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค)
งานอำนวยการ 4626, 4630    
พิกัดที่ตั้ง : Lat : 16.902877  ํN      Long: 100.271843  ํE  หรือ
            Lat : 16°54′10.36″  ํN  Long: 100°16′18.63″  ํE 
>> แผนที่/คลิกเพื่อนำทาง Untitled2-(2).png  <<